Giải pháp học tập kết hợp-Blended Learning

Category: Giải pháp học tập kết hợp-Blended Learning

Sử dụng hệ xác thực của Sở GD-ĐT TP.HCM

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM đã triển khai toàn diện hệ thống cung cấp và quản lý ID học viên trong những năm qua. Thông qua hệ thống này, các trường trên toàn TP.HCM có thể cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập để sử dụng dịch vụ Cohota LMS trong […]

Giải pháp VNU.DC-COHOTA (VNU Learning)

Giải pháp VNU.DC-COHOTA (gọi tắt là VNU Learning) là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai đơn vị VNU.DC (Trung tâm dữ liệu Đại Học Quốc Gia-HCM) và COHOTA (Cổng học tập – được xây dựng theo kiến trúc học tập tổng thể của Advanced Distributed Learning Initiative, tầm nhìn toàn cầu 2025). Như đã […]

Cohota – H5P

H5P là một dự án nhằm cải tiến nội dung học tập trực tuyến dựa trên tương tác được phát triển tại Nauy, được Mozilla hỗ trợ về tài chính cũng như các cải tiến về kỹ thuật.Hiện nay H5P đang được sử dụng trên hơn 17,000 website giáo dục khác nhau trên toàn thế […]

Chiến lược phát triển học tập kết hợp: 3 trường hợp nghiên cứu hiệu quả!

Theo Arunima Majumdar Tháng 11, 2016   Các nhà phát triển học tập trực tuyến có thể hỗ trợ và thiết kế chương trình học bằng cách  kết hợp thế mạnh của phương pháp dạy học trong lớp học truyền thống với thế mạnh của công nghệ. Dưới đây là 3 ví dụ về việc […]