kho học liệu

Category: kho học liệu

Cohota – H5P

H5P là một dự án nhằm cải tiến nội dung học tập trực tuyến dựa trên tương tác được phát triển tại Nauy, được Mozilla hỗ trợ về tài chính cũng như các cải tiến về kỹ thuật.Hiện nay H5P đang được sử dụng trên hơn 17,000 website giáo dục khác nhau trên toàn thế […]

Sinh viên có thể truy cập tài liệu số với chi phí hợp lý!

Kim Grzybala  Đăng ngày 26 tháng 9 năm 2018 Tiếp cận được nguồn tài liệu số với chi phí hợp lý là mối quan tâm lớn của sinh viên, phụ huynh và các tổ chức muốn tăng lượng tuyển sinh của mình. Quỹ Lumina báo cáo rằng mức học phí tại các trường đại học […]