cohota

Cohota – H5P

POSTED ON October 12, 2020 BY admin

H5P là một dự án nhằm cải tiến nội dung học tập trực tuyến dựa trên tương tác được phát triển tại Nauy, được Mozilla hỗ trợ về tài chính cũng như các cải tiến về kỹ thuật.
Hiện nay H5P đang được sử dụng trên hơn 17,000 website giáo dục khác nhau trên toàn thế giới.
Lần đầu tiên H5P được hỗ trợ tại Việt Nam trên Cloud của Cohota.com (hỗ trợ tiếng Việt)

Việc biên tập một số nội dung học tập có thể trở nên hiệu quả hơn nếu có thể tạo ra thêm các tương tác lên nội dung học tập.

Lấy ví dụ như chúng ta có một bài viết giới thiệu về các thành phố của Ấn Độ. Thay vì phải viết khá dài dòng và sau đó format lại cho dễ đọc. Thầy cô có thể tạo các nội dung ngay trên một tấm hình như thế này.

Hiện nay Cohota-H5P đã hỗ trợ khá đa dạng các loại nội dung tương tác khác nhau như video tương tác, tương tác trên hình ảnh, Câu hỏi kéo thả…

Đăng ký để trải nghiệm Cohota-H5P beta theo đường link sau: https://forms.gle/Aq6mmbwvrdusnVLR6

Một số hình ảnh khác khi ứng dụng vào một khoá học trực tuyến trên Cohota.

Summary
Cohota – H5P
Article Name
Cohota – H5P
Description
H5P là một dự án nhằm cải tiến nội dung học tập trực tuyến dựa trên tương tác được phát...
Author
admin
Publisher Name
cohota
Publisher Logo
cohota blog
[social_warfare]
Related