cohota

Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall

POSTED ON October 20, 2020 BY admin

Điểm danh là một hoạt động theo dõi chuyên cần không thể thiếu của hầu hết các lớp học.

Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall là dịch vụ được triển khai nhằm giúp quá trình điểm danh ở các lớp học truyền thống trở nên thuận tiện hơn với hai chế độ, theo danh sách hoặc theo vị trí chỗ ngồi trong lớp học. Khi điểm danh, sẽ có một cột điểm xuất hiện trong bảng điểm cho công tác đánh giá “chuyên cần” này.

Điểm danh theo danh sách

Bạn có thể cấu hình tỉ lệ % điểm cho trường hợp đi học trễ

Đi trễ được tính là bao nhiêu phần trăm Sự Có Mặt

Và có 4 chế độ điểm danh cơ bản: Có mặt , vắng mặt , đi trễ và chưa điểm danh

Bạn cũng có thể gán huy hiệu cho người học nếu muốn tạo thêm tương tác với người học và làm hứng thú người học.

và cuối cùng bạn có thể xuất các báo cáo cần thiết

Câu hỏi thường gặp:

Nhiều thầy cô quan tâm đến việc nếu lớp học diễn ra dưới dạng lớp học ảo (dạy qua Hội thảo trực tuyến) thì có cần điểm danh nữa hay không?

Hiện nay, dịch vụ hội thảo trực tuyến của Cohota có cung cấp các báo cáo tương tác và điểm danh của lớp học dưới dạng một file báo cáo. Nhưng nếu bạn tích hợp các công cụ bên ngoài để làm hội thảo trực tuyến như Zoom thì bạn không có các báo cáo trên. Trong cả hai trường hợp, bạn vẫn cần sử dụng dịch vụ điểm danh roll-call để điểm danh vào LMS để có bảng điểm tổng kết tự động.

Summary
Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall
Article Name
Công cụ điểm danh Cohota-Rollcall
Description
Điểm danh là một hoạt động theo dõi chuyên cần không thể thiếu của hầu hết các lớp học. Công...
Author
admin
Publisher Name
cohota
Publisher Logo
cohota blog
[social_warfare]
Related
TAGGED: MOOC/LMS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

       2017-2019 © cohota training and performance Consulting
cohota blog