cohota

Ai cũng cần một người bạn


“Tôi tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, mọi học sinh đều có thể được dạy để trở thành một công dân tốt trong xã hội.”

Cha tôi là một giáo viên trong hơn 25 năm và những tác động tích cực của ông tới người học đã thách thức tôi khi theo đuổi trong lĩnh vực giáo dục. Ông đã tạo ra một sự khác biệt như vậy trong cuộc sống của nhiều học sinh; tôi quyết định đó cũng là những gì tôi muốn làm.

Một lý do tôi muốn trở thành một giáo viên là tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống của học sinh trong và ngoài trường học. Tôi cũng là cố vấn của một chương trình có tên là Best Buddies International (đây là một chương trình dành cho tất cả học sinh, các em khuyết tật hoặc không, và mang họ đến với nhau như những người bạn). Chương trình này giúp cho tất cả học sinh, dù khuyết tật hay không, cảm thấy thuộc về môi trường trong trường học hay tại cộng đồng.

 

Chương trình bạn thân nhất

Là cố vấn của Best Buddies tại trường, tôi tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, mọi học sinh đều có thể được dạy để trở thành một công dân tốt trong xã hội. Chương trình này đã thay đổi môi trường trong trường học và tại cộng đồng rất nhiều, theo hướng giúp tất cả học sinh và đội ngũ làm chương trình có thể cảm thấy như họ thuộc về.

Tôi tin rằng việc giảng dạy đã thay đổi đáng kể, vì vậy thu hút học sinh có thể là một thách thức. Tôi cảm thấy rằng là một giáo viên, bạn phải thực sự tận tâm với học sinh. Tôi tin vào việc tạo ra một môi trường tôn trọng và gắn bó với học sinh để xây dựng các mối quan hệ giữa mọi người.

Sử dụng công nghệ trong lớp học là một công cụ hữu ích khi thiết kế hướng dẫn học tập theo hướng khu biệt có thể đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh. Canvas đã giúp tôi theo dõi sự tiến bộ của học sinh, đòi hỏi các em có trách nhiệm với bài tập trên lớp, điều đã cải thiện tiến độ học của các em. Thế giới tiếp tục thay đổi và chúng tôi, với vai trò là giáo viên, phải thích nghi để xây dựng môi trường học tập hiệu quả trong lớp học hiện đại. Công nghệ, cùng với các chương trình như Canvas, là nguồn lực tuyệt vời để cải thiện thành tích của học sinh, cũng như giúp giáo viên cải thiện bản thân mình.

Học, học nữa, học mãi

——–

Tác giả: David Holand, giáo viên giáo dục đặc biệt & Cố vấn Best Buddies, Trường trung học Rawlins, đạt giải Giáo viên Canvas của năm

Nhóm biên tập: Ngân Phạm, Anh Thư, Thanh Thương

 

Summary
Ai cũng cần một người bạn
Article Name
Ai cũng cần một người bạn
Description
“Tôi tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, mọi học sinh đều có thể được dạy để trở...
Author
Thuong Thanh
Publisher Name
cohota
Publisher Logo
cohota blog
[social_warfare]
Related