cohota

Sử dụng hệ xác thực của Sở GD-ĐT TP.HCM

POSTED ON November 9, 2020 BY admin

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM đã triển khai toàn diện hệ thống cung cấp và quản lý ID học viên trong những năm qua. Thông qua hệ thống này, các trường trên toàn TP.HCM có thể cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập để sử dụng dịch vụ Cohota LMS trong toàn trường mà không cần email của học viên

Lưu ý: email giúp phân phối nhiều thông báo có lợi cho học viên, phụ huynh và giáo viên nên trong trường hợp nhà trường vẫn có thể thu thập email học viên, phụ huynh và giáo viên, vẫn nên đưa thông tin đó vào hệ thống. Liên hệ người hỗ trợ của bạn tại Cohota để được hướng dẫn.

Để kích hoạt dịch vụ cho trường của bạn, bạn cần liên hệ người hỗ trợ của bạn tại Cohota hoặc gởi email qua địa chỉ support@cohota.com để tiến hành các quá trình xác thực cần thiết.

Hiện nay chương trình cung cấp dưới hai hình thức:

  1. Miễn phí khi sử dụng dịch vụ tại địa chỉ https://lms.hcm.edu.vn cho đến khi có thông báo khác của Trung Tâm Thông Tin và Chương Trình Giáo Dục thuộc Sở Giáo Dục & Đào Tạo. Trường của bạn sẽ được cấp như là một đơn vị tuyến dưới tại địa chỉ này và có quản trị viên riêng biệt.
  2. Trả phí khi trường của bạn lựa chọn triển khai dưới một tên miền riêng của trường ví dụ như https://elearning.phamngulaoedu.net/clients/login
Đơn vị tuyến dưới khi được cấp trên trang lms.hcm.edu.vn

Tất cả các tính năng của Cohota đều được mặc định cung cấp đầy đủ và không giới hạn đối với chương trình triển khai cùng Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP.HCM.

Summary
Sử dụng hệ xác thực của Sở GD-ĐT TP.HCM
Article Name
Sử dụng hệ xác thực của Sở GD-ĐT TP.HCM
Description
Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM đã triển khai toàn diện hệ thống cung cấp và quản lý ID...
Author
admin
Publisher Name
cohota
Publisher Logo
cohota blog
[social_warfare]
Related

Leave a Reply

Your email address will not be published.

       2017-2019 © cohota training and performance Consulting
cohota blog