cohota

Thông báo V/v mở tài khoản mới tại bbb.conghoctap.com


bbb.conghoctap.com là cụm máy chủ miễn phí cung cấp dịch vụ live conferencing của Big Blue Button (bbb) do Cổng Học Tập Cohota triển khai. Trong hơn một năm qua đã hỗ trợ hàng ngàn giờ học của hàng ngàn giáo viên và các lớp học.

Dịch vụ bbb cũng đã được triển khai cho các đơn vị như Innotek, AZlearning, Đại học An Giang,… theo hình thức Premium (Có hỗ trợ báo cáo, chính sách lưu trữ, thương hiệu riêng và băng thông). Mặc dù tính riêng tư và thương hiệu tốt nhưng chi phí sử dụng tương đối cao.

Hiện Nay, Cohota đã hạn chế việc cung cấp tài khoản mở cộng đồng tại bbb.conghoctap.com. Cohota chỉ có thể duyệt để cấp tài khoản cho các đơn vị giáo dục đăng ký tại bbb.conghoctap.com. Phương án duyệt tài khoản là xem xét phần đuôi của email của tài khoản đăng ký. Lấy ví dụ như tchuong@agu.edu.vn, Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh bằng cách truy cập vào website agu.edu.vn để nhận diện có phải là đơn vị giáo dục hay không. Do đó, các tài khoản sử dụng email miễn phí như gmail.com, yahoo.com, hotmail.com…sẽ không đủ điều kiện để chúng tôi có thể xác minh.

Hai phương án khác mà Cohota hỗ trợ cho việc sử dụng lớp học ảo đối với cộng đồng:

  • Mở tài khoản tại https://cohota.com/signup. Bên trong mỗi lớp học sẽ có phần hội thảo trực tuyến của bbb.conghoctap.com
  • Sử dụng các dịch vụ lớp học ảo khác mà Cohota tích hợp sẵn hoặc có hướng dẫn tích hợp như ClassIn, Google Meet, MS Teams, Zoom Pro

Các tài khoản đã mở trước đây không bị tác động bởi chính sách hiện nay và vẫn sử dụng bình thường.

Cohota team.

Summary
Thông báo V/v mở tài khoản mới tại bbb.conghoctap.com
Article Name
Thông báo V/v mở tài khoản mới tại bbb.conghoctap.com
Description
bbb.conghoctap.com là cụm máy chủ miễn phí cung cấp dịch vụ live conferencing của Big Blue Button (bbb) do Cổng...
Author
admin
Publisher Name
cohota
Publisher Logo
cohota blog
[social_warfare]
Related