Công nghệ giáo dục toàn cầu

Category: Công nghệ giáo dục toàn cầu

Bức tranh toàn cảnh về công nghệ giáo dục toàn cầu 2.0

40 tỷ USD, 50 quốc gia và 5.000 công ty trên bản đồ định hình tương lai của giáo dục   Trong 10 năm tới, giáo dục sẽ như thế nào? Để hiểu giáo dục có khả năng phát triển và biến đổi như thế nào, chúng tôi đã bắt đầu lập bản đồ hệ […]