Double Loop

Category: Double Loop

Tại sao giáo viên mới là người quản lý sản phẩm tốt nhất

Ban đầu, tôi hơi lo sẽ không thể giúp những đứa trẻ học lớp bốn cùng trường cấp 1 với con trai tôi hiểu được thế nào là người quản lý sản phẩm. Nhưng tôi đã thật sự bất ngờ vì chúng quá nhiệt tình tìm hiểu. Tôi lấy câu chuyện của Swiffer để kể […]