Ngân Phạm

Author: Ngân Phạm

Sinh viên có thể truy cập tài liệu số với chi phí hợp lý!

Kim Grzybala  Đăng ngày 26 tháng 9 năm 2018 Tiếp cận được nguồn tài liệu số với chi phí hợp lý là mối quan tâm lớn của sinh viên, phụ huynh và các tổ chức muốn tăng lượng tuyển sinh của mình. Quỹ Lumina báo cáo rằng mức học phí tại các trường đại học […]

Lớp học ảo! Tiếp cận và Thu hút nhiều sinh viên hơn

Tiến sĩ Veronica Racheva Bài đăng ngày 15 tháng 8 năm 2018 Trong ba thập kỷ qua, tỷ lệ học sinh/giáo viên đã tăng 30% – ở Mỹ, tỉ lệ này là 26,8 học sinh trên mỗi giáo viên trong các trường trung học công lập. Các nhà đào tạo theo hướng truyền thống đang […]

Học trực tuyến tương tác: Định nghĩa lại về lớp học

Clixie Media Đăng ngày 11 tháng 7 năm 2018 Chúng tôi tin rằng học trực tuyến tương tác sẽ cách mạng hóa trải nghiệm giáo dục và Clixie Media sẵn sàng giúp bạn tận dụng điều này. Nếu bạn có mặt tại InstructCarn, bấm vào đây để thiết lập một cuộc họp demo và nhận […]