học trực tuyến tương tác

Category: học trực tuyến tương tác

Học trực tuyến tương tác: Định nghĩa lại về lớp học

Clixie Media Đăng ngày 11 tháng 7 năm 2018 Chúng tôi tin rằng học trực tuyến tương tác sẽ cách mạng hóa trải nghiệm giáo dục và Clixie Media sẵn sàng giúp bạn tận dụng điều này. Nếu bạn có mặt tại InstructCarn, bấm vào đây để thiết lập một cuộc họp demo và nhận […]