cohota

Hệ quản trị học tập

POSTED ON June 9, 2019 BY admin

Hệ quản trị học tập (tiếng Anh: Learning management system, LMS). Một thuật ngữ khác của hệ quản trị học tập là hệ quản trị đào tạo

“Learning” – “Học tập”, nằm trong ngữ cảnh khi bạn sử dụng nó để cung cấp các khóa học hoặc chương trình đào tạo.

“Management” – “Quản trị”, bởi vì nó giúp bạn tổ chức các khóa học này (khởi tạo khóa học, thay đổi, giao bài cho sinh viên, chấm điểm, v.v.).

“System” – “Hệ thống”, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chỉ là một từ ám chỉ đến ý nghĩa là “phần mềm”. Một hệ quản trị học tập là chính là một chương trình máy tính.

Giống như Word giúp bạn viết tài liệu và Gmail giúp bạn quản lý email của mình, LMS là một chương trình phần mềm giúp bạn tạo, quản lý và cung cấp các khóa học eLearning.

Một LMS là “công cụ” thúc đẩy eLearning và ở hình thức phổ biến từ những năm 2000 thì, nó bao gồm hai phần riêng biệt:

– Thành phần máy chủ thực hiện chức năng cốt lõi (tạo, quản lý và phân phối các khóa học, xác thực người dùng, cung cấp dữ liệu và thông báo, v.v.)

– Giao diện người dùng chạy bên trong trình duyệt dưới dạng web (như Gmail hoặc Facebook), được sử dụng bởi quản trị viên, Giáo viên và sinh viên

Ai sử dụng LMS?
Bất cứ ai đang học eLearning đều sử dụng LMS – và điều đó có nghĩa là rất nhiều nơi sử dụng chứ không chỉ là các tổ chức giáo dục.

Có thể đưa ra một danh sách không đầy đủ như là:

– Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, từ các doanh nghiệp đa quốc gia lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Các tổ chức, từ Liên Hợp Quốc đến hợp tác địa phương của bạn, bao gồm các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận.

– Cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương.

– Cơ sở giáo dục truyền thống (trường học, đại học, cao đẳng).

– Các tổ chức giáo dục trực tuyến và eLearning (các trường cung cấp khóa học trực tuyến hay dạy học trực tuyến).

 

Họ đang sử dụng LMS để làm gì?
Một LMS có thể được sử dụng cho tất cả các loại hoạt động học tập (đó là lý do tại sao họ đặt chữ “L” trong từ viết tắt). Nó cũng là một công cụ được các doanh nghiệp và tổ chức lớn và nhỏ chấp nhận.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho nền tảng LMS tại doanh nghiệp:

Huấn luyện nhân viên

Nhu cầu đào tạo nhân viên mới hoặc dạy cho nhân viên hiện tại các kỹ năng mới là một hằng số, cho dù bạn là công ty bảo hiểm, nhà máy xe tay ga, bệnh viện hay tổ chức chính phủ.

Với LMS, bạn có thể cắt giảm chi phí và loại bỏ sự gián đoạn kinh doanh liên quan đến học tập truyền thống, bằng cách cho nhân viên của bạn nghiên cứu tài liệu trực tuyến và theo tốc độ của riêng họ.

Với eLearning, các doanh nghiệp không chỉ tốn ít tiền và công sức hơn so với việc đưa các giảng viên chuyên môn đến tham gia các hội thảo thông thường, mà còn hiểu rõ hơn về tiến trình của nhân viên với các công cụ báo cáo và giám sát tích hợp.

Định hướng nhân viên

Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là việc định hướng một nhân viên mới có thể được tự động hóa và xử lý dễ dàng bởi một LMS.

Bạn vẫn có thể chào đón họ và cho họ một tour tham quan quanh văn phòng, nhưng tất cả những thứ còn lại họ có thể học theo tốc độ của riêng họ (và tham khảo lại, bất cứ khi nào họ cần).

Một khóa học trên hệ thống có thể bao gồm tất cả những thứ không ai chú ý đến (thông điệp từ CEO, lịch sử của công ty, v.v.), cũng như chi tiết hết sức quan trọng về vai trò và trách nhiệm của họ, thông tin về các cơ hội và lợi ích thăng tiến nghề nghiệp.

Đây cũng là một nơi tốt để giáo dục những nhân viên mới của bạn về quy tắc / nguyên tắc bảo mật và các chính sách quấy rối chủng tộc / tình dục.

Duy trì kiến ​​thức

Đào tạo nhân viên của bạn là một chuyện, nhưng học hỏi từ họ cũng rất quan trọng. Một chương trình duy trì/chuyển giao kiến ​​thức đảm bảo rằng các kỹ năng, kỹ thuật và thông tin có giá trị sẽ ở lại với công ty của bạn khi nhân viên của bạn nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

Điều này cũng phù hợp với việc sử dụng LMS, vì bạn không muốn thông tin có giá trị này chỉ lưu trữ trong một số hệ thống quản lý tài liệu mà sẽ không ai xem qua; còn nội dung đặt trong LMS thì luôn có sẵn để đào tạo nhân viên mới hoặc những người đến từ các bộ phận khác .

Giáo dục

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, một LMS phù hợp với các dịch vụ giáo dục nói chung (uhmmm!!).

Đó có thể là một trường bán các bài học trực tuyến, một tổ chức giáo dục truyền thống nâng cấp môi trường đào tạo trong lớp học, một doanh nghiệp cung cấp kiến thức cho khách hàng hoặc thậm chí là một cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ giúp giáo dục dân số nói chung.

Trong tất cả các hình thức này, và nhiều hơn nữa, eLearning là cách để giải quyết, ở mức độ có thể là xu hướng học của tương lai.

Vậy, một LMS làm gì chính xác??
Một LMS xử lý việc quản lý và phân phối các khóa học eLearning. Giống như việc bạn có một chương trình huấn luyện và tìm cách đưa nó đến đối tượng cần nó, tất cả những hoạt động phân phối đó cần nguồn lực, phương pháp và hệ thống.

Summary
Hệ quản trị học tập
Article Name
Hệ quản trị học tập
Description
Hệ quản trị học tập (tiếng Anh: Learning management system, LMS). Một thuật ngữ khác của hệ quản trị học...
Author
admin
Publisher Name
cohota
Publisher Logo
cohota blog
[social_warfare]
Related

Leave a Reply

Your email address will not be published.

       2017-2019 © cohota training and performance Consulting
cohota blog